Косенко Світлана Леонідівна

Косенко Світлана Леонідівна - учитель інформатики.

Педагогічний стаж: 4 роки. 

Закінчила Фізико-математичний інститут Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр. Кваліфікація: «Викладач фізики, вчитель інформатики та астрономії». 

    Під час навчально-виховного процесу використовує різноманітні методи для активізації пізнавальної діяльності учнів. Тема над якою працює: «Методи, засоби і прийоми об'єктивного оцінювання на уроках інформатики».