Шитова Світлана Леонідівна

Шитова Світлана Леонідівна - учитель інформатики, математики.

Педагогічний стаж: 3 роки. 

Закінчила Фізико-математичний інститут Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр. Кваліфікація: «Викладач фізики, вчитель інформатики та астрономії». 

Під час навчально-виховного процесу використовує різноманітні методи для активізації пізнавальної діяльності учнів. Тема над якою працює: «Методи, засоби і прийоми об'єктивного оцінювання на уроках інформатики».